ADRESGEGEVENS
Houwaard Installatietechniek
Torenstraat 20
2225 EH Katwijk

T 071 40 12 809
E info@houwaard.nl


Houwaard Installatietechniek levert
altijd een snelle service. Daar staan
we om bekend!


Storingen
Elektra
Gas, water of CV installatie
T 071 40 12 809

NEN 3140 Apparaten keuring

Waarom keuring?

Jaarlijks dienen elektrische apparaten gekeurd te worden. Dit is vastgelegd in een Europese norm EN 50110 (1996) die in nederland is aangevuld met de NEN 3140 (1998). Tevens is de veiligheid van arbeidsmiddelen geregeld in de Arbowet. In artikel 3 is vastgelegd dat werkgevers zorg dienen te dragen voor "veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met arbeid". De NEN 3140 stelt dat elektrische arbeidsmiddelen met passende regelmaat geïnspecteerd moet worden. Dit is een visuele controle alsmede een controle door meting.

Wat moet er gekeurd worden?

Alle elektrische arbeidsmiddelen dienen regelmatig volgens de NEN 3140 te worden gekeurd. Het is aan te bevelen dit jaarlijks te laten uitvoeren. De apparaten die hiervoor in aanmerking komen zijn oa: Elektrische handgereepschappen, verplaatsbare elektrische werktuigen, handlampen, andere verplaatsbare lampen, Verlengsnoeren, haspels, kantoormachines. Kortom, alle apparaten waar werknemers mee in aanraking komen en waaraan een stekker is bevestigd.

Wie mag er keuren?

Onze inspecteurs kunnen deze keuring uitvoeren. Dit zijn deskundig opgeleide personen die vakbekwaam zijn in het voorkomen van gevaren die door elektriciteit kunnen optreden. Onze inspecteurs zijn opgeleid voor dit vak en hebben de beschikking over een brede kennis en speciale meetapparatuur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

NIEUWS

Klantenvertellen